กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส