กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ สารสนเทศ

ตรวจเยี่ยมอาคารเรียนโรงเรียนอิสลามจิตตปัญญา


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายให้ บุคลากร สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด โรงเรียนอิสลามจิตตปัญญา ในตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส