กิจกรรม จิตอาสา

กิจกรรมเสวนายามเช้า


วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายให้ นายอับดุลอาซิ มะเย็ง พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ โรงงานผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลจะแนะ อำเภอจะแนะ ตำบลจะแนะ จังหวัดนราธิวาส