กิจกรรม

กิจกรรมวิ่ง Tadika Run For Lunch วิ่งเพื่อกองทุนอาหารกลางวัน-ตาดีกา กิจกรรมวิ่งเพื่อกองทุนอาหารกลางวันตาดีกา


วันที่ 19 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ร่วมกิจกรรมวิ่ง Tadika Run For Lunch  วิ่งเพื่อกองทุนอาหารกลางวัน-ตาดีกา
กิจกรรมวิ่งเพื่อกองทุนอาหารกลางวันตาดีกา เริ่มต้นหน้าที่ว่าการอำเภอบาเจาะ สิ้นสุดที่อุทยานน้ำตกปาโจ