กิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563


วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอับดุลอาซิ มะเย็ง นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมี นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส